#6

Poziom energii: 6

K’iché: Waqib’

Charakterystyka: Przepływ i tolerancja

Energia Tonu szóstego wspiera nas w harmonijnym wzroście i zachęca do znalezienia równowagi pomiędzy dawaniema a przyjmowaniem, aktywnością, a pasywnością. Dni w Tonie 6 zwykle płyną harmonijnie, ale warto zwrócić uwagę na sytuacje, w których należy wykazać się tolerancją i akceptacją.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *