#13

Poziom energii: 13

K’iché: Oxlajuj

Charakterystyka: Kompletnośćprzekroczenie

Energia Tonu trzynastego zbliża nas do zakończenia, dotarcia do celu. Symbolizuje dojście do lini horyzontu, skąd widać już następny horyzont. Kończy i podsumowuje majańską trecenę. Obdarza nas uczuciem naładowania i gotowości do postawienia kroków w kolejnych sprawach, w kolejnych dziedzinie życia. Czas na wyciągnięcie wniosków i celebrację dotychczasowych osiągnięć. Mówi się, że w dniu w Tonie trzynastym najlepiej jest nie podejmować ważnych decyzji, odpocząć i zabrać się za istnotne sprawy dnia kolejnego, z nową, świeżą energią.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *